Thủ thuật web

This Site is Experiencing Technical Difficulties

Trang web gặp sự cố kỹ thuật

WordPress đã giới thiệu một tính năng bảo vệ lỗi nghiêm trọng trong WordPress 5.2. Tính năng này hiển thị một thông báo lỗi đơn giản cho biết rằng “Trang web này đang gặp sự cố kỹ thuật”.

Để biết đầy đủ chi tiết, WordPress sau đó sẽ gửi thông báo qua email về địa chỉ email quản trị WordPress của bạn. Thư email này chứa một liên kết để truy cập phần phụ trợ và cố gắng sửa lỗi.

Chế độ khôi phục WordPress

Thông báo lỗi này có thể được kích hoạt bởi bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào được đề cập trong bài viết này. Nếu bạn không có quyền truy cập vào email quản trị hoặc không thể nhận được email WordPress thì việc tìm ra lỗi nào đang xảy ra sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cách dễ nhất để khắc phục điều này là đảm bảo rằng địa chỉ email quản trị viên WordPress của bạn là chính xác và bạn có thể nhận được email thông báo của WordPress. Nếu bạn không thể nhận được email WordPress, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách khắc phục sự cố WordPress không gửi được email .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button